Welkom bij Team Geraardsbergen


Wat is Team Geraardsbergen?


Team Geraardsbergen is een nieuwe politieke beweging, gegroeid uit de lokale cd&v-afdeling.


Het huidige enthousiaste team wil nieuwe mensen aantrekken die zich mee inzetten voor Geraardsbergen. Die kunnen, maar hoeven geen lid te zijn van cd&v.


Team Geraardsbergen is van plan een breed, fris en gedragen programma uit te werken dat beantwoordt aan de noden van onze Oudenbergstad met haar 16 deelgemeenten en bijna 35.000 inwoners.


“Onze verruiming  zet in op een groot lokaal engagement, betrokkenheid van de inwoners, passie en gedrevenheid voor een mooie toekomst in Geraardsbergen”, aldus Erik De Bou, voorzitter van de lokale afdeling.


Als jij ook jouw schouders onder ons project wilt zetten om Geraardsbergen te laten groeien en bloeien, kom dan bij ons team en samen maken we het verschil!

Waarom Team Geraardsbergen?

De maatschappij en het politieke landschap zijn de laatste jaren sterk veranderd en de klassieke partijstructuren staan onder druk. Sommige mensen vinden zich hier niet steeds in terug. Daarom streven we naar een ruime beweging waar iedereen met frisse, constructieve ideeën welkom is. Ook onafhankelijke inwoners die geen cd&v-achtergrond hebben of mensen die geen band voelen met een nationale partij, kunnen aansluiten. Ons doel is een geschikt antwoord te bieden op de lokale uitdagingen en we kunnen dit maar verwezenlijken door ons open te stellen.


Team Geraardsbergen wil meer mensen actief betrekken bij het beleid van stad en dorp. Beleidsopties zullen afgetoetst en verfijnd worden via ‘Toekomstlabs’ en bevragingen. Samen bundelen we de krachten met geëngageerde inwoners die zich met hart en ziel inzetten voor de stad en haar deelgemeenten.


Team Geraardsbergen zal een nieuw verhaal met een duidelijke en brede visie schrijven om van Geraardsbergen een nog warmere stad te maken voor alle inwoners, vrijwilligers, ondernemers, middenstand, buurten, verenigingen, enz.


In oktober 2024 trekt Team Geraardsbergen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ook al is er geen opkomstplicht meer, het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen. Betrokkenheid van de inwoners is immers essentieel want beleid komt er door en voor de Geraardsbergenaars. Elke stem telt en bepaalt mee de toekomst van onze stad en deelgemeenten.

Stap je mee in Team Geraardsbergen?

Wil jij mee helpen schrijven aan ons verhaal? Door politiek actief te zijn, achter de schermen mee te werken, of gewoon dit project te steunen. Laat het ons weten via het contactformulier.

 
 
 
op de hoogte gehouden worden van nieuws en activiteiten van Team Geraardsbergen
me engageren voor Team Geraardsbergen
een gesprek met iemand van Team Geraardsbergen
een raamaffiche bij de gemeenteraadsverkiezingen
 
 
 

Veelgestelde vragen


Is Team Geraardsbergen “oude wijn in nieuwe vaten” en gewoon cd&v met een andere naam?


NEEN


De maatschappij en het politieke landschap zijn de laatste jaren sterk veranderd en de klassieke partijstructuren staan onder druk. Sommige mensen vinden zich hier niet steeds in terug. Daarom streven we naar een ruime beweging waar iedereen met interesse of frisse, constructieve ideeën welkom is.


De cd&v-ers aangevuld en verruimd met mensen die geen cd&v-achtergrond hebben.


We willen mensen met het hart op de juiste plaats, die competent zijn, en zich willen inzetten voor Geraardsbergen aantrekken. Het zou jammer zijn dat deze mensen geen engagement opnemen omdat de band met een of andere nationale partij hen afschrikt.


Is de cd&v-fractie in de gemeenteraad nu ook al “Team Geraardsbergen”?


NEEN


De gemeenteraadsleden zijn allemaal verkozen op een cd&v-lijst. De fractie blijft cd&v tot aan de verkiezingen.


Vanaf volgende legislatuur zullen de gemeenteraadsleden zetelen in een fractie die “Team Geraardsbergen” heet.


Wie wordt burgemeester?


Diegene met de meeste stemmen van de grootste fractie van de coalitie wordt burgemeester.


Kan ik ook lid zijn van Team Geraardsbergen zonder op de lijst te staan?


JA


Team Geraardsbergen bestaat uit politici en niet-politici. Het is een verzameling van geëngageerde mensen die samen bouwen aan de toekomst van Geraardsbergen.


Een team waarbij de politiek en de mensen niet tegenover elkaar staan, maar samen op weg gaan.


Lid zijn van Team Geraardsbergen kan je door het project te steunen, er positief over te spreken, mensen aan te zetten te gaan stemmen…


Keert de lokale cd&v de moederpartij de rug toe omdat de peilingen nationaal tegenvallen?


NEEN


Team Geraardsbergen is een puur lokaal verhaal. Onze schepenen en gemeenteraadsleden zijn en blijven Christendemocraten in hart en nieren. Als de cd&v-top ons in 2024 voor de Vlaamse of federale kieslijsten vraagt, zullen ze op ons kunnen rekenen.


Ons idee leeft al een tijdje. cd&v Geraardsbergen behaalde in 2018 bijna 25% van alle stemmen en haalde 9 zetels in de gemeenteraad. We ondervonden dus geen enkel negatief effect van de toen al neerwaartse nationale tendens. De lokale kiezer laat zijn/haar stemgedrag op gemeentelijk vlak vooral afhangen van personen, minder van ideologieën. Wat wel waar is, is dat heel veel mensen steeds

minder geloven in de nationale politiek. Team Geraardsbergen wil hier een antwoord op bieden.


Eigenlijk is dit project gemaakt voor de postjes. Opdat de schepenen kunnen aanblijven of burgemeester kunnen worden.

NEEN


Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te betrekken opdat er zoveel mogelijk mensen zullen gaan stemmen, want er is geen opkomstplicht. Daarom is de betrokkenheid bij een project waarin mensen geloven zo belangrijk.


Hoe groter Team Geraardsbergen is, hoe groter de impact we zullen hebben op het beleid en onze standpunten zullen kunnen verwezenlijken.


In de nieuwe wetgeving staat er dat de grootste fractie de eerste 2 weken na de verkiezingen een meerderheid mag proberen maken. Vandaar dat de grootste fractie zijn zo belangrijk is.


Kan iedereen kandidaat worden bij Team Geraardsbergen?


NEEN


Neen, iedereen kan zich wel aansluiten. Maar om kandidaat te zijn, wordt er wel verwacht dat je gelooft in ons verhaal van zorgzaamheid, betrokkenheid, respect. Onze waarden en normen.

Kunnen mensen van andere partijen lid worden?


JA


Als zij geïnteresseerd zijn, kunnen zij contact opnemen met Erik of Fernand.


Er kan geluisterd worden naar hun intenties en interesses.


Zit er een visie of strategie achter de oprichting van Team Geraardsbergen?JA


Team Geraardsbergen zal een nieuw verhaal met een duidelijke en brede visie schrijven om van Geraardsbergen een nog warmere stad te maken voor alle inwoners, vrijwilligers, ondernemers, middenstand, buurten, verenigingen, enz.


De beleidsopties zullen afgetoetst en verfijnd worden via ‘Toekomstlabs’ en bevragingen. Iedereen zal hieraan kunnen deelnemen

In oktober 2024 trekt Team Geraardsbergen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ook al is er geen opkomstplicht meer, het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen. Betrokkenheid van de inwoners is immers essentieel want beleid komt er door en voor de Geraardsbergenaars. Elke stem telt en bepaalt mee de toekomst van onze stad en deelgemeenten.


Wat doen de andere partijen?


Dat weten we niet. We weten ook niet wie er al dan niet nog kandidaat zal zijn bij de andere partijen.


Maar dat maakt ons verhaal niet. We gaan uit van onze eigen sterkte, ons eigen verhaal en onze eigen ambities.


Moet je lid zijn van cd&v om aan te sluiten bij Team Geraardsbergen?


NEEN


Je hoeft geen CD&V-lidkaart te hebben.


Wat betekent het nieuwe logo?


Je herkent snel de ampersand van cd&v en ook de kleuren van cd&v.

De lokale toets vind je in het Manneken Pis in de G van Geraardsbergen.


En wie goed kijkt, vindt de contouren van een mattentaart in de ampersand.

unsplash